Blog

Testauspalvelut urheilijoille ja tavoitteellisesti liikkuville

Kaija Rintala-Paasonen ja Marko Sinimäki testaavat yhteistyössä urheilijoita ja tavoitteellisesti liikkuvia. Testauksella pyritään kartoittamaan lihastasapainoa ja kehon perusliikkeiden hallintaa. Urheilijat ja aktiivisesti liikkuvat harjoittelevat lisätäkseen suorituskykyä tietämättä mahdollisista toimintahäiriöistä, jotka voimistavat virheellistä liikemallia ja estävät parhaan kehittymisen sekä aiheuttavat oireita Lue lisää…

Miten toimin ratkaisukeskeisenä valmentajana? Ja miksi valmennus toimii.

Kehityspsykologian opinnoissani olen keskittynyt humanistiseen psykologiaan, joka sopii täydellisen hyvin yhteen ratkaisukeskeisen coachingin periaatteiden kanssa. Ratkaisukeskeisessä coachingissa hyödynnetään asiakkaan voimavaroja ja vahvuuksia halutun muutoksen toteuttamisessa tai tavoitteen saavuttamisessa. Humanistisen psykologian opit vahvuuksista ja merkityksellisen toiminnan tavoittelusta kulkevat siis käsi kädessä Lue lisää…

Yhteistyö Vaasan Uimaseuran Rolloryhmän kanssa

Marko aloitti joulukuussa 2017 yhteistyön Vaasan Uimaseuran Rolloryhmän kanssa, johon kuuluu -05 ja -06 syntyneitä kilpauimareita. Marko vastaa uimareiden lihashuollosta. Yhteistyön aluksi tarkasteltiin uimareiden liikkuvuutta muutamilla erilaisilla testeillä. Testeillä selvitettiin mm. rintarangan ja olkapäiden liikkuvuutta. Uimarit käyvät säännöllisesti hieronnassa. NCS-huippukylmähoitoa Lue lisää…

Terveysliikunnan Käypä hoito -suositus

Käypä hoito -suositukset ovat tutkimusnäyttöön perustuvia hoitolinjauksia, joita terveydenhoidon ammattilaiset voivat käyttää hoitopäätöste tukena. Liikunnan Käypä hoito -suosituksen tavoitteena on edistää liikunnan käyttöä aikuisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä sekä sairauksien ehkäisyssä, hoidossa ja kuntoutuksessa. Kaikille aikuisille suositellaan kohtuukuormitteista kestävyysliikuntaa kuten Lue lisää…